İŞ İŞTEN GEÇMEDEN !
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Bu sistemler genellikle elektrik kesilmelerinde devreye giren, çıkış noktalarını gösterme, yönlendirme ve ortamı yeterli düzeyde aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır.

Aydınlatma ve devrede kalma süreleri, daha önceden müşteri isteğine göre veya proje kapsamında kullanılan akü kapasiteleri ve aydınlatma armatürünün çektiği akıma göredir.

A1 ALARM GÜVENLİK

Kapat