İŞ İŞTEN GEÇMEDEN !
Telefon Kayıt Cihazları

Bu cihaz işletmelerde personelinizin telefon görüşmelerini denetim altına almak, iş verimliliği sağlamak ve müşteriyle yapılan görüşmeleri kayıt altına alarak hizmet kalitesini ön planda tutmak için uygulanmaktadır.

Kişilere, telefon görüşmelerini kayıt altına alındığını belirten uyarı anonsu ile birlikte kullanılması tavsiye edilen bu cihaz, 4 ve 8 kanallı olabilmekte ve kayıt için özel yazılımın yüklendiği bilgisayara ihtiyaç duymaktadır.

A1 ALARM GÜVENLİK